Ulwazi Funeral Services

Compassion, Professionalism and service have been the hallmark of our business for many years. With meticulous attention given to detail and pride in the service we provide.

In fact it is our commitment to excellence and service to the community in which we live that has kept us strong for all these years.

We take great pride in our ability to offer a wide array of services and merchandise. We will always do our absolute best to accommodate the needs and wishes of every family. Package selections vary according to your individual.

OKUBALULEKILE ESICELA UKWAZI

 • Kujoyinwa mahhala
 • Uma usuka komunye umasingcwabisane owawukuthembise ukukungcwabela awulindi sikhathi uvuthwa ngalelolanga ojoyine ngalo kuthina.
 • Izitsha, amabhodwe, itende, izihlalo, amatafula, izitofu, negesi. Siyakulanda uma sekudlule umngcwabo.
 • Noma ungelona ilunga lethu siyakwazi ukukwenzela umngcwabo onesizotha ngamanani aphansi.
 • Uma nibaningi endaweni yangakini siyakwazi ukuzojoyinisa nikhokhele ngakhona nonge izindleko zokugibela niza emahhovisi.
 • Ulinda izinyanga ezintathu (3 months) ukuba yilunga.
 • Imali siyakwazi ukuyibamba ebhange nyangazonke (Debit Order).

Our Packages

Gold
 • Ibhokisi ( Halfview Casket)
 • Imoto yomzimba (Hearse)
 • Ukulandwa, ukugezwa nokugqokiswa
 • Amakhaza
 • Isiphambano sakhonkolo
 • Imbali yebhokisi
 • Icansi
 • Ingubo
 • Uhlelo lomgcwabo (150 - copies)
 • Itende lasemathuneni elinezihlalo eziwu-10 ezikhaviwe.
 • Itende 2 Poles lasekhaya
 • Ukulotshiswa kwendawo yenkonzo
 • Izihlalo 100
 • Amatafula 2
 • Amabhodwe 2
 • Amapleti 100
 • Izipuni 100
 • Amaglasi 100
 • Isitofu segesi negesi
 • Amanzi anempilo 100
 • Amadlelo
 • Imali R 2000.00

 • UHLELO LOKUKHOKHA
  Ilunga elilodwa :
 • 21 - 64 years R 40.00
 • 65 - 84 years R 130.00
 • 85 - 100 years R 300.00

 • Umdeni :
 • Umama, ubaba, abantwana abangaphansi kweminyaka ewu-21
 • 16 - 64 years R 100.00
 • 65 - 84 years R 220.00
Silver
 • Ibhokisi (Open Face Casket)
 • Amakhaza, ukulandwa, ukugezwa nokogqokiswa.
 • Imoto yomzimba (Hearse)
 • Isiphambano kanye nembali
 • Icansi kanye nengubo
 • Uhlelo lomgcwabo (100 - copies)
 • Itende 2 Poles kanye nezihlalo 100 ekhaya
 • Amatafula 2
 • Imali R 1000.00

 • UHLELO LOKUKHOKHA
  Ilunga elilodwa :
 • 21 - 64 years R 25.00
 • 65 - 84 years R 90.00
 • 85 - 100 years R 150.00

 • Umdeni :
 • Umama, ubaba, abantwana abangaphasi kweminyaka ewu 21
 • 16 - 64 years R 50.00
 • 65 - 84 years R 150.00
Premium
 • Ibhokisi (Halfview Casket)
 • Ukulandwa, ukugezwa nokugqokiswa
 • Imoto yomzimba (Hearse)
 • Amakhaza
 • Isiphambano sakhonkolo kanye nembali
 • Icansi kanye nengubo
 • Uhlelo lomgcwabo (150 - copies)
 • Itende lasemathuneni elinezihlalo eziwu10 ezikhaviwe
 • Itende 2 poles kanye nezihlalo 100 ekhaya
 • Amanzi anempilo
 • Ukuhlotshiswa kwendawo yenkonzo
 • Amadlelo
 • Imali R 2000.00

 • UHLELO LOKUKHOKHA
 • Ilunga elilodwa kanye namalunga omdeni awu 10 (noma aneminyaka emingaki) ukhokha R 295.00 ngenyanga.
Contact Details

Cell Number : 072 932 4514 | 071 910 0748 | 061 177 2730
Tell : 031 201 2010 - Durban
Fax : 086 666 5614
ulwazifs@gmail.com

Follow Us
Our Branches
 • Durban
 • Umzinto
 • Ixobho
 • Highflats
 • Portshepstone
 • Pinetown
Share Via